INFORMATIVNI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA


Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te ste sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja* kupljenim proizvodom.

»potrošač« je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti – u daljnjem tekstu "kupac". 

Članak 5. (NN110/15) čl.15 Zakona o zaštiti potrošača.

Proizvod kojim ste nezadovoljni možete zamijeniti za novi ili vratiti uz povrat novca i to unutar 14 dana od primitka proizvoda na Vašu adresu.


Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu FOTOS d.o.o., Ulica Ivana Trnskoga 17, 10000 Zagreb, elektroničkom poštom na adresu info@fotos.hr, u kojoj ćete navesti Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili, povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu vratite ili je predajte nama na Odjel reklamacija na adresu: FOTOS d.o.o., Ulica Ivana Trnskoga 17, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati na označene adrese. 

Potrošač sam snosi izravne troškove povrata robe, prema čl. 77, st. 2.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja* robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Ime, prezime i adresa potrošača:

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Prima: FOTOS d.o.o., Ulica Ivana Trnskoga 17, 10 000 Zagreb
e-mail: info@fotos.hr

Ja __________________________________________________ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe navedene na računu.

Potpis potrošača:_______________________________________
(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

Datum: ______________Obrazac možete skinuti ovdje